• Sika je světový koncern, který má cca 80 výrobních a obchodních společností v 68 zemích na všech kontinentech a zaměstnává více než 10 500 pracovníků. Obrat koncernu v roce 2005 činil 2,9 miliardy CHF.
  • Sika je vedoucí světovou silou ve vývoji a výrobě zejména lepidel, tmelů, zesilování a ochraně nosných konstrukcí aktivní v oblasti speciálních chemických produktů, soustředěných do dvou hlavních oblastí: oblasti stavební chemie a průmyslových lepidel a tmelů.
  • Sika je nezávislá švýcarská společnost založená v Zurichu v roce 1910.
  • Společnost Sika nabízí stavební chemii, průmyslová lepidla a tmely, folie.
  • Divize Construction nabízí široký sortiment materiálů stavební chemie, které je možno aplikovat téměř ve všech oblastech stavebnictví. Jedná se např. o materiály pro izolace spodních staveb, přísady do malt a betonu, sanační malty, tmely, lepidla, těsnící hmoty, ochranné nátěry na betonové a ocelové konstrukce, podlahové systémy, hydroizolace, střešní fóliové systémy a v neposlední řadě také vysoce specializované systémy např. zesilování konstrukcí.